psvita
「PS Vita」の3G/Wi-Fi 通信機能 ガイダンスムービーが公開されました。続きを読む