Jikkyou_Powerful_Pro_Yakyuu_2011_Ketteiban_JPN_PSP
PSPゲーム「実況パワフルプロ野球2011 決定版」のCWCチートコードです。
        ↓一日一回クリックしてくれると嬉しいです。
12/24日 いろいろ修正

ID+ゲーム名
_S ULJM-05991
_G JIKKYOU POWERFUL PUROYAKYU 2011 KETTEIBAN

_C0 Select+下押すとカウント0(野球バトル)
_L 0x99fff574 0x00000301
_L 0x28fd66c8 0x00000000
_L 0x28fd66c4 0x00000000
_L 0x28fd66c0 0x00000000
_L 0xd2000000 0x00000000

サクセス 戦国時代/高校野球編
_C0 やる気MAX
_L 0x00309B30 0x00000000

_C1 Point 999
_L 0x80309CAC 0x00050001
_L 0x100003E7 0x00000000

能力MAX
_C1 Status
_L 0x10309A8A 0x00006464
_L 0x20309A8C 0x64646464
_L 0x00309AA3 0x00000004
_L 0x10309AA4 0x00000403
_L 0x00309AA6 0x00000004
_L 0x20309AA8 0xFBFFFFFF
_L 0x20309AAC 0xD335F6DD
_L 0x10309AB0 0x0000007F
_L 0x00309AB4 0x000000AA
_L 0x10309ABC 0x00006464
_L 0x20309ADC 0xB1CB85F0
_L 0x20309AE0 0x8FFD058A

_C1 Throw LV7
_L 0x10309ABE 0x00000707
_L 0x20309AC0 0x07070707

_C0 High School Teammate Status
_L 0x80309ED6 0x001B013C
_L 0x10006464 0x00000000
_L 0x40309ED8 0x001B009E
_L 0x64646464 0x00000000
_L 0x80309EEF 0x001B0278
_L 0x00000004 0x00000000
_L 0x80309EF0 0x001B013C
_L 0x10000403 0x00000000
_L 0x80309EF2 0x001B0278
_L 0x00000004 0x00000000
_L 0x40309EF4 0x001B009E
_L 0xFBFFFFFF 0x00000000
_L 0x40309EF8 0x001B009E
_L 0xD335F6DD 0x00000000
_L 0x80309EFC 0x001B0278
_L 0x0000007F 0x00000000
_L 0x80309F00 0x001B0278
_L 0x000000AA 0x00000000
_L 0x80309F08 0x001B013C
_L 0x10006464 0x00000000
_L 0x40309F18 0x001B009E
_L 0xB1CB85F0 0x00000000
_L 0x40309F1C 0x001B009E
_L 0x8FFD058A 0x00000000

_C0 経験点MAX
_L 0xc0000000 0x00000004
_L 0x18b09cac 0x000003e7
_L 0xdc000000 0x00000002
_L 0xd2000000 0x00000000

サクセス パワファーム
_C0 パワチケ9枚
_L 0x28b30a50 0x00000009

サクセスCWC
_C0 筋力
_L 0x10309CAC 0x000003E7

_C0 敏捷
_L 0x10309CAE 0x000003E7

_C0 技術  
_L 0x10309CB0 0x000003E7

_C0 変化球
_L 0x10309CB2 0x000003E7

_C0 精神
_L 0x10309CB4 0x000003E7

12/23日 追記


_C0 L+R+SELECT で3アウト
_L 0xD0000002 0x10000301
_L 0x007D66C8 0x00000003
_L 0xC9800000 0x00000000

_C0 SELECT+下 でカウント0
_L 0xD0000004 0x10000301
_L 0x007D66C8 0x00000003
_L 0x007D66C4 0x00000003
_L 0x007D66C0 0x00000003
_L 0xC9800000 0x00000000

高校野球編
_C0 体力 MAX
_L 0x20309CA8 0x00780078

_C0 経験値 MAX
_L 0xB7800000 0x00000004
_L 0x10309CAC 0x000003E7
_L 0xD3800000 0x00000002
_L 0xC9800000 0x00000000

_C0 投手基本能力 MAX
_L 0x00309AB4 0x000000AA
_L 0x00309ABC 0x00000064
_L 0x00309ABD 0x00000064

_C0 野手基本能力 MAX
_L 0x00309A89 0x00000004
_L 0x10309A8A 0x00006464
_L 0x20309A8C 0x64646464

_C0 変化球基本球種 Lv 7
_L 0x80309ABE 0x00050001
_L 0x10000007 0x00000000

_C0 監督評価 MAX
_L 0x0030E39C 0x000000C8

_C0 マネージャー評価 MAX
_L 0x0030EB04 0x000000C8

アイテム
_C0 Item
_L 0x8031BC64 0x00B20001
_L 0x00000009 0x00000000

戦国時代編

_C0 やる気 MAX
_L 0x00309B30 0x00000000

_C0 経験値 MAX
_L 0x80309CAC 0x00050001
_L 0x100003E7 0x00000000

_C0 投手基本能力 MAX
_L 0x00309AB4 0x000000AA
_L 0x00309ABC 0x00000064
_L 0x00309ABD 0x00000064

_C0 野手基本能力 MAX
_L 0x00309A89 0x00000004
_L 0x10309A8A 0x00006464
_L 0x20309A8C 0x64646464

_C0 変化球基本球種 Lv 7
_L 0x80309ABE 0x00050001
_L 0x10000007 0x00000000

マイライフ
_C0 所持金 MAX
_L 0x202E3D10 0x000F4240
 
_C0 体力 MAX
_L 0x002E3700 0x00000064

_C0 調子 MAX
_L 0x102E3702 0x000001F4

_C0 評価 MAX
_L 0x802E373D 0x0015000C
_L 0x100000C8 0x00000000

_C0 練習 LvMAX
_L 0x802E5C73 0x000C0001
_L 0x10000004 0x00000000

ペナント
_C0 ショップに入ると所持金 MAX
_L 0x204F9D74 0x3C050099

_C0 能力下がらない
_L 0x204A3A64 0x34020000

12/28 追記
サクサクセス

_C0 Saku Success Motivation Max
_L 0x00CEA3F8 0x00000000

_C0 Saku Success Motivation High
_L 0x00CEA3F9 0x00000001
_L 0x00CEA3FC 0x0000000A

_C0 Saku Success Position Pitcher
_L 0x00CEA310 0x00000001
_L 0x00CEA314 0x00000007

_C0 Saku Success Position Catcher
_L 0x00CEA310 0x00000002
_L 0x00CEA315 0x00000007

_C0 Saku Success Position First
_L 0x00CEA310 0x00000003
_L 0x00CEA316 0x00000007

_C0 Saku Success Position Second
_L 0x00CEA310 0x00000004
_L 0x00CEA317 0x00000007

_C0 Saku Success Position Third
_L 0x00CEA310 0x00000005
_L 0x00CEA318 0x00000007

_C0 Saku Success Position Shortstop
_L 0x00CEA310 0x00000006
_L 0x00CEA319 0x00000007

_C0 Saku Success Position Fielder
_L 0x00CEA310 0x00000007
_L 0x00CEA31A 0x00000007

_C0 Saku Success Position Pitcheronly
_L 0x00CEA310 0x00000001
_L 0x00CEA314 0x00000007
_L 0x00CEA315 0x00000000
_L 0x00CEA316 0x00000000
_L 0x00CEA317 0x00000000
_L 0x00CEA318 0x00000000
_L 0x00CEA319 0x00000000
_L 0x00CEA31A 0x00000000

_C0 オリジナル変化球
_L 0x00309ACA 0x000000XX //オリジナル変化球1文字目
_L 0x00309ACB 0x000000XX //オリジナル変化球2文字目
_L 0x00309ACC 0x000000XX //オリジナル変化球3文字目
_L 0x00309ACD 0x000000XX //オリジナル変化球4文字目
_L 0x00309ACE 0x000000XX //オリジナル変化球5文字目
_L 0x00309ACF 0x000000XX //オリジナル変化球6文字目
_L 0x00309AD0 0x000000XX //オリジナル変化球7文字目
_L 0x00309AD1 0x000000XX //オリジナル変化球8文字目
_L 0x00309AD2 0x000000XX //オリジナル変化球9文字目
_L 0x00309AD3 0x000000HH //オリジナル変化球方向
_L 0x00309AD4 0x000000JJ  //オリジナル変化球横変化
_L 0x00309AD5 0x000000KK //オリジナル変化球縦変化
_L 0x00309AD6 0x000000LL //オリジナル変化球ノビ
_L 0x00309AD7 0x000000NN //オリジナル変化球キレ
_L 0x00309AD8 0x000000MM //オリジナル変化球減速
_L 0x00309AD9 0x000000PP //オリジナル変化球系統

オリジナル変化球名前一覧
00=  01=ァ 02=ア 03=ィ 04=イ 05=ゥ 06=ウ 07=ェ 08=エ 09=ォ 0A=オ 0B=カ 0C=ガ 0D=キ 0E=ギ 0F=ク
10=グ 11=ケ 12=ゲ 13=コ 14=ゴ 15=サ 16=ザ 17=シ 18=ジ 19=ス 1A=ズ 1B=セ 1C=ゼ 1D=ソ 1E=ゾ 1F=タ
20=ダ 21=チ 22=ヂ 23=ッ 24=ツ 25=ヅ 26=テ 27=デ 28=ト 29=ド 2A=ナ 2B=ニ 2C=ヌ 2D=ネ 2E=ノ 2F=ハ
30=バ 31=パ 32=ヒ 33=ビ 34=ピ 35=フ 36=ブ 37=プ 38=ヘ 39=ベ 3A=ペ 3B=ホ 3C=ボ 3D=ポ 3E=マ 3F=ミ
40=ム 41=メ 42=モ 43=ャ 44=ヤ 45=ュ 46=ユ 47=ョ 48=ヨ 49=ラ 4A=リ 4B=ル 4C=レ 4D=ロ 4E=ワ 4F=ヲ
50=ン 51=ヴ 52=ー 53=0 54=1 55=2 56=3 57=4 58=5 59=6 5A=7 5B=8 5C=9 5D=A 5E=B 5F=C
60=D 61=E 62=F 63=G 64=H 65=I 66=J 67=K 68=L 69=M 6A=N 6B=O 6C=P 6D=Q 6E=R 6F=S
70=T 71=U 72=V 73=W 74=X 75=Y 76=Z 77=号 78=超 79=真 7A=改 7B=魔 7C=球

9文字より少ない場合は最後の文字の次を7Dにしてください。
XXにこの中の値を設定してください。

オリジナル変化球 方向
00:なし 01:スライダー方向 02:カーブ方向 03:フォーク方向 04:シンカー方向 05:シュート方向 06:--- 07:ストレート方向
HHにこの中の値を設定してください。

オリジナル変化球 横変化
変化量減(00)~標準(0F)~変化量増(1F)
JJにこの中の値を設定してください。

オリジナル変化球 縦変化
標準(00)~変化量増(1F)
KKにこの中の値を設定してください。

オリジナル変化球 ノビ
0~6、普通:04
LLにこの中の値を設定してください。

オリジナル変化球 キレ
0~6、普通:03
NNにこの中の値を設定してください。

オリジナル変化球 減速
00~3C
MMにこの中の値を設定してください。

オリジナル変化球 系統
01:オリ変がストレート系1 02:オリ変がストレート系2
PPにこの中の値を設定してください。


ソース:【PSP】実況パワフルプロ野球2011 決定版

実況パワフルプロ野球2011決定版実況パワフルプロ野球2011決定版
販売元:コナミデジタルエンタテインメント
(2011-12-22)
販売元:Amazon.co.jp


このエントリーをはてなブックマークに追加